KỸ THUẬT TRỒNG CÂY HỒ TIÊU | CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP

KỸ THUẬT TRỒNG CÂY HỒ TIÊU

Hồ Tiêu là một cây có giá trị cao về mặt kinh tế, vì vậy hiện nay rất nhiều người đã đưa Hồ Tiêu vào trồng công nghiệp.

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn kỹ thuật trồng cây hồ tiêu để cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất.

1. Đặc điểm sinh thái

Cây hồ tiêu phát triển tốt ở nhiệt độ 22 – 280C, sinh trưởng bình thường từ 18 – 350C. Cây tiêu ưa ánh sáng tán xạ, do đó trong thời kỳ đầu, nhất là lúc mới trồng cần che bóng cẩn thận. Ngoài ra, cây tiêu yếu chịu gió, vì vậy cần có hàng cây chắn gió.

Cây tiêu

2. Kỹ thuật trồng Hồ Tiêu

Thời vụ trồng tiêu: Tốt nhất là đầu mùa mưa tháng 9 – 10, khi đất đủ ẩm. Khi điều kiện thời tiết thuận lợi có thể kéo dài thời vụ đến 15/11 khi đất đủ ẩm. Ngoài ra, khi điều kiện chăm sóc tốt (che tủ, nước tưới…) có thể trồng vụ xuân tháng 2 – 3.

Đất trồng: Cây hồ tiêu có thể trồng được trên nhiều chân đất khác nhau như đất đỏ bazan, sa phiến thạch, phù sa bồi tụ…nhưng đất phải tơi xốp, đủ ẩm không bị ngập úng.

Mật độ: Tuỳ theo đất tốt xấu, choái sống hay chết mà có thể trồng ở mật độ: 2,5 x 2,5m hoặc 2,5 x 3m.

Đào hố: 60cm x 60cm, sâu 50cm. Sau khi đào hố, cho phân xuống hố như sau: phần đất mặt + (10 – 15kg) phân chuồng hoai mục + 0,3kg supe lân + 0,5 kg vôi, trộn đều và lấp hố để 15 – 20 ngày mới trồng.

Cách trồng: Cuốc một hố nhỏ đặt bầu (hoặc hom cắt trực tiếp) cách choái 20 – 25cm và nghiêng hướng về choái, dùng dao cắt đáy túi bầu và rạch hai bên túi, tháo túi bầu nén chặt đất quanh bầu (không làm vỡ bầu). Tạo bồn ổ gà xung quanh tưới đẫm nước và phủ rác khô lên trên, làm phên che nắng cho cây tiêu.

Leave a Reply