MÔ HÌNH TRỒNG XEN CANH CÂY CĂM XE LÀM GIÀU | CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP

MÔ HÌNH TRỒNG XEN CANH CÂY CĂM XE LÀM GIÀU

Thời gian gần đây, Bà con ở các tỉnh Miền Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên… đua nhau trồng Rừng Căm Xe làm giàu. Giống Cây Lâm Nghiệp này cho năng suất cao, thị trường rất ưa chuộng, giá bán cao. Hơn nữa, Bà con có thể trồng xen canh hỗn giao Cây Căm Xe với những loại cây khác như Giáng Hương, Bằng Lăng và Cẩm Liên để gia tăng hiệu quả kinh tế.

Cây Căm Xe, Cây Giáng Hương, Cây Bằng Lăng, Trồng Căm Xe, Giống Cây Công Trình
Trồng Cây Căm Xe làm giàu

Mô hình trồng hỗn giao Căm Xe với Giáng Hương

Căm Xe và Giáng Hương có lợi thế là trồng được trên mọi loại đất khác nhau như đất xám, đất đỏ bazan, đất pha cát… không đòi hỏi khắt khe về điều kiện đất đai. Cả hai giống cây này đều ưa sáng, tuy nhiên lúc nhỏ dưới 2 năm tuổi lại cần che bóng cho cây. Vì thế, Bà con có thể trồng xen canh Căm Xe với Giáng Hương để tiết kiệm diện tích và tận dụng phân bón, công chăm sóc, công làm cỏ.

Cây Căm Xe, Cây Giáng Hương, Cây Bằng Lăng, Trồng Căm Xe, Giống Cây Công Trình
Mô hình trồng hỗn giao Căm Xe với Giáng Hương

Ngoài ra, Bà con có thể tận dụng trồng Căm Xe ở những mảnh đất nhỏ, hàng rào quanh vườn, viền ranh nương rẫy nhằm tăng thu nhập, vươn lên làm giàu, tạo vẻ đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái mà không lo tốn diện tích. Hai loại cây này không chỉ là Giống Cây Công Trình đẹp mà chúng còn là những loại gỗ quý có giá trị kinh tế cao, đang được thị trường rất ưa chuộng.

Mô hình trồng Căm Xe kết hợp với Cỏ để chăn nuôi gia súc

Căm Xe cũng là loại cây trồng chịu được khô hạn, có khả năng giữ đất, giữ nước, bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường sinh thái quanh vùng. Nhiều Bà con sau khi trồng Căm Xe được 4-5 năm đã kết hợp trồng Cỏ bên dưới cách xa gốc cây với bán kính khoảng 40cm để tận dụng đất lấy Cỏ nuôi Bò, Dê… 

Cây Căm Xe, Cây Giáng Hương, Cây Bằng Lăng, Trồng Căm Xe, Giống Cây Công Trình
Mô hình trồng Căm Xe kết hợp với Cỏ để chăn nuôi gia súc

Cây Căm Xe ưa sáng nên vừa làm Cây Che Bóng Mát cho vật nuôi và phân của vật nuôi dùng để bón cho cây cũng rất hiệu quả. Hàng năm, Bà con có nguồn thu từ những vật nuôi này và có vốn đầu tư.

Leave a Reply