THÔNG CARIBE CÓ HỢP VỚI NƯỚC TA? | CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP

THÔNG CARIBE CÓ HỢP VỚI NƯỚC TA?

Thông Caribe (Pinus Caribaea Morelet) là loài cây trồng phù hợp với đất đồi ở nhiều tỉnh nước ta. Cây được trồng từ vùng ven biển đến vùng Tây Nguyên và đã trở thành một trong những loài cây trồng rừng kinh tế chủ lực.

Thông Caribe, Cây Thông Caribe, Trồng Thông Caribe, Cây Giống Thông Caribe, Cây Xanh Gia Nguyễn
Trồng Thông Caribe có phù hợp với nước ta

Thông Caribe sinh trưởng tốt với điều kiện sinh thái nước ta

Thông Caribe phù hợp với hầu hết các vùng khí hậu, địa hình đất đai ở Việt Nam. Đây là loại cây gỗ lớn, đa tác dụng, sinh trưởng nhanh, cành nhánh nhỏ, thân thẳng đẹp, tỉ lệ sử dụng gỗ cao… Hiện có nhiều tỉnh thành trong cả nước gây trồng Thông Caribê phát triển thành rừng để khai thác gỗ với sản lượng gỗ lớn và mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Cây Thông Caribe thích hợp trồng với điều kiện thổ nhưỡng có độ dốc dưới 30 độ, độ cao dưới 500m, độ dày tầng đất hữu hiệu từ 60cm trở lên. Cây Thông Caribe trồng được trên các loại đất feralit. Phù hợp trồng trên các vùng đồi thấp trung du và duyên hải tốt nhất là loại đất cát pha thịt nhẹ phát triển trên các loại đá granite, phiến thạch, sét, sa thạch, thoát nước, đất có độ pH dưới 5,5. 

Thông Caribe, Cây Thông Caribe, Trồng Thông Caribe, Cây Giống Thông Caribe, Cây Xanh Gia Nguyễn
Thông Caribe sinh trưởng tốt với điều kiện sinh thái nước ta

Khí hậu thời tiết: Thông Caribe phù hợp với hầu hết các vùng khí hậu ở Việt Nam song thích hợp nhất với khí hậu nóng ẩm, ít xuất hiện sương giá. Nhiệt độ bình quân hàng năm 22 – 23oC, độ ẩm độ bình quân năm 85%, tổng lượng mưa hàng năm 1500 – 2000mm. 

Thông Caribe trồng ở những vùng nào của nước ta?

Từ yêu cầu về điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu như trên thì Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nước ta đã có nhiều dự án trồng Thông Caribe thử nghiệm, trồng đại trà ở nhiều địa phương trong cả nước.

Thông Caribe, Cây Thông Caribe, Trồng Thông Caribe, Cây Giống Thông Caribe, Cây Xanh Gia Nguyễn
Thông Caribe trồng ở những vùng nào của nước ta

Các khu vực trồng Thông Caribe như: các tỉnh trung du đồi núi phía Bắc, Duyên hải Tây Nguyên. Trong đó được trồng nhiều ở các tỉnh: Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Đà Lạt, Nha Trang…

Thông Caribe chủ yếu để phục vụ cho các dự án trồng rừng và là nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến giấy. 

Leave a Reply