CÂY XANH GIA NGUYỄN TRỒNG GÁO VÀNG CHO CÔNG TY KỸ LỰC

Công ty cây xanh Gia Nguyễn, Cây gáo vàng, Cây giống chất lượng tốt, Số lượng cây gáo vàng, Cây giống

Vừa qua, Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn đã tiến hành trồng 645 Cây Gáo Vàng cho Công ty Lực Kỹ ở Long Thuận, Long Phước, Quận 9, TP.HCM. Gáo vàng là loại cây đa tác dụng. Đây vừa là cây lâm nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa là cây công trình, cho bóng mát và tạo cảnh quan. Cây cũng đồng thời là loại dược liệu … [Read more...]