CÁC LOẠI ĐIỀU GHÉP CHO NĂNG SUẤT CAO CỦA CÔNG TY CÂY XANH GIA NGUYỄN

Điều giống, Điều ghép, Cây giống, Cây điều, Hạt điều giống, Giống điều giống cao sản

Điều giống, đặc biệt là điều ghép chất lượng tốt, phát triển nhanh mang lại năng suất cao cho bà con nông dân. Đây là cây giống chủ lực để bà con xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cây Điều luôn là người bạn đồng hành của bà con nông dân. Những năm gần đây, giá mủ cao su xuống … [Read more...]