CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY GIỐNG CHO CHỊ NGUYỄN THÙY DƯƠNG

Cung cấp cây giống cho khách hàng.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây giống lâm nghiệp cho khách hàng ở Bình Phước. Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn có đơn hàng cung cấp 450 cây Gió Bầu, 50 cây Sưa Đỏ cho chị Nguyễn Thùy Dương ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ngay khi đơn hàng được ký kết, công ty đã cho người bốc và vận chuyển … [Read more...]