CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY GIỐNG CHO CÔNG TY DIÊN HUỆ ( ĐỢT 2 )

Công ty cây xanh Gia Nguyễn, Cây giáng hương, Công ty TNHH Diên Huệ, Cây giống, Cây giống cây giáng hương

Công ty Cây xanh Gia Nguyễn  tiếp tục nhận được hợp đồng cung cấp 150 cây Giáng hương cho công ty TNHH Diên Huệ ở Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Đây đã là đơn hàng thứ 2 với số lượng lớn mà công ty nhận được từ phía công ty TNHH Diên Huệ. Giáng hương thuộc loài cây gỗ thân thẳng và tròn to thường có tán … [Read more...]