CÂY GIỐNG CHÈ XANH CHU DU RA ĐÀ NẴNG

Cây giống chè xanh, Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn, Cây chè xanh, Lá chè, Cây giống lâm nghiệp

Chào các bạn. Em là cây giống Chè Xanh. Đội quân 200 nhóc tì chúng em ra đâu quân cho nhà anh Dũng theo hợp đồng tìm hiểu từ Online với công ty Cây Xanh Gia Nguyễn. Và chúng em cũng được đi xe giường nằm như ai. Cây Chè Xanh trồng ở đâu? Theo phong thổ, địa lý, khí hậu thì họ hàng Chè Xanh chúng em chỉ sinh … [Read more...]