CÔNG TY CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY ĐIỀU ẤN ĐỘ AB 05 – 08

Công ty cây xanh Gia Nguyễn, Cây điều Ấn Độ AB 05 -08, Giống điều AB Ấn Độ, Cây xanh Gia Nguyễn, Cây giống

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn vừa nhận được đơn hàng cung cấp 100 Cây Điều Ấn Độ AB 05 – 08 cho khách hàng ở tỉnh Bình Phước. Qua tìm hiểu thông tin trên mạng, khách hàng đã trực tiếp tìm đến Cây Xanh Gia Nguyễn và mua cây giống. Điều AB Ấn Độ 05 – 08 là một trong những giống điều có năng suất cao, khả … [Read more...]