KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY DẦU RÁI | CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY DẦU RÁI

Cây Dầu Rái được khai thác để dùng trong kỹ nghệ hóa mỹ phẩm, làm sơn, dầu bóng… Ngoài ra, Dầu Rái là một cây trồng làm bóng mát rất quan trọng của các tỉnh phía Nam.

Cây Dầu Rái ưa đất ẩm, sâu và thoát nước, thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến sét trung bình, độ pH 4,5-5,5. Cây có khả năng chịu được ngập úng trong thời gian ngắn. Dầu Rái trưởng thành ưa sáng mạnh, nhưng ở giai đoạn dưới 1 năm tuổi cây lại cần che bóng khoảng 50%.

Thời vụ trồng:

Phải trồng ngay từ đầu mùa mưa. Ở Nam Bộ bắt đầu từ tháng 5 phải kết thúc vào cuối tháng 6.

Cây Xanh Gia Nguyễn,Cây Dầu Rái, Cây Giống Dầu Dái, Cây Giống Lâm Nghiệp, Cây Lâm Nghiệp
Thời vụ trồng Cây Dầu Rái

Mật độ trồng rừng:

Mật độ trồng cây Dầu Rái: 550 cây/ha (cự ly: 6,0mx3,0m).
Mật độ trồng cây kết hợp khác:
– 1100 cây/ha đối với loài cây bụi như: Đậu Tràm (cụ ly: 6×1,5m)
– 830 cây/ha đối với các loại cây gỗ nhỡ hoặc cây gỗ lớn như Keo Lá Tràm, Keo Lai, Muồng Đen (cự ly 6×2,0m)
– 550 cây đối với Đào (cự ly: 6x3m).

Đào hố

Kích thước hố đào 40 x 40 cm x 40 cm. Hố được đào trước khi trồng 7 – 10 ngày. Bón phân cho hố gồm NPK (15 – 15 – 15) từ 100 – 200 gram/hố họăc phân hữu cơ sinh học từ 1,0 – 1,5 kg/hố. Sau khi bón phân xong phủ một lớp đất mịn dày 1 – 2 cm.

Kỹ thuật trồng cây

Một tay đỡ bầu, một tay dùng dao rạch dọc vỏ bầu, nhẹ nhàng đặt bầu cây vào giữa hố, tránh làm vớ bầu. Giữ cây thẳng đứng, dùng tay vun lớp đất mịn ở xung quanh vào gốc cây. Vừa vun, vừa nén chặt gốc, lấp đất cao hơn cổ rễ từ 2 – 3 cm; hố lấp hình mu rùa.

Cây Xanh Gia Nguyễn,Cây Dầu Rái, Cây Giống Dầu Dái, Cây Giống Lâm Nghiệp, Cây Lâm Nghiệp
Kỹ thuật trồng Cây Dầu Rái

Chăm sóc

Sau khi trồng được 3 – 4 tuần, tiến hành kiểm tra và trồng dặm ngay những cây bị chết để đảm bảo mật độ ban đầu.Làm cỏ vun gốc 1 tháng sau khi trồng.

Chăm sóc định kỳ 2 lần/năm. Nội dung chăm sóc: phát thực bì tòan diện, làm cỏ, bón phân, vun gốc cây rộng 1,0 m (chăm sóc lần 1), lượng phân bón: 1,5 – 2,0 gram NPK/lần bón. Bón phân liên tục trong 3 năm đầu.

Leave a Reply