HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC RỪNG TRÀM BÔNG VÀNG | CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP

HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC RỪNG TRÀM BÔNG VÀNG

Chăm sóc và bảo vệ Rừng Tràm Bông Vàng là cả một quá trình đòi hỏi dày công sức và nhân lực. Sau khi trồng rừng cần chăm sóc và bảo vệ liên tục trong 8 năm cho đến khi khép tán. Đặc biệt 4 năm đầu nhằm bảo đảm tỷ lệ sống cao và cây sinh trưởng tốt. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách chăm sóc Rừng Tràm Bông Vàng.

Hướng dẫn chăm sóc Rừng Tràm Bông Vàng, Chăm sóc Rừng Tràm, biện pháp phòng chống cháy rừng, Tràm Bông Vàng, Rừng Tràm Bông Vàng
Hướng dẫn chăm sóc Rừng Tràm Bông Vàng

Chăm sóc Rừng Tràm mới trồng

Chăm sóc năm đầu: Bà con phát dọn dây leo, cây bụi cỏ dại trong rạch trồng cây. Xới đất xung quanh hố với đường kính rộng 40 – 50cm. Bảo vệ không cho gia súc phá cây. Phát hiện những cây bị nhiễm nấm cắt bỏ phần lá bị bệnh, những cây bị nặng nhổ đem đốt tránh lây lan.

Đồng thời bón phân 2 lần với cây trồng vụ xuân và 1 lần với cây trồng vụ thu. Lần 1 ngay sau khi trồng rừng 1 – 2 tháng (tháng 5,6). Lần 2 vào các tháng: 11, 12.

Đặc biệt Bà con cũng cần chú ý trồng dặm những cây chết. Phòng chống cháy rừng bằng thi công các đường băng cản lửa. Trường hợp không tiến hành bón thúc trước khi trồng cây vì lí do nào đó thì tiến hành bón phân vào thời điểm xới đất, vun gốc lần chăm sóc đầu tiên. 

Chăm sóc năm thứ 2: Chăm sóc một năm 2 lần vào các thời điểm đầu và cuối mùa mưa. Phát dọn dây leo, cỏ dại, cây bụi trong rạch trồng cây. Trồng dặm những cây chết. Xới đất xung quanh gốc đường kính rộng 50cm, sâu 3 – 4cm, vun gốc kết hợp bón thúc vào lần chăm sóc đầu.

Hướng dẫn chăm sóc Rừng Tràm Bông Vàng, Chăm sóc Rừng Tràm, biện pháp phòng chống cháy rừng, Tràm Bông Vàng, Rừng Tràm Bông Vàng
Chăm sóc Rừng Tràm mới trồng

Bón phân N:P:K=5:10:3 kết hợp trộn đều với phân vi sinh hữu cơ tỷ lệ 1:1. Liều Lượng phân bón: 100g/cây. Bảo vệ kết hợp chăm sóc những cây tái sinh mục đích mới xuất hiện. Bảo vệ không cho gia súc phá và phòng chống cháy rừng: Duy tu các đường băng cản lửa. 

Chăm sóc năm thứ 3: Chăm sóc một năm 2 lần vào các thời điểm đầu và cuối mùa mưa. Phát dọn dây leo, cỏ dại, cây bụi trong rạch trồng cây. Trồng dặm những cây chết. Xới đất xung quanh gốc cây với đường kính rộng 60cm, sâu 3 – 4cm, vun gốc. Bảo vệ kết hợp chăm sóc cây tái sinh mục đích. Bảo vệ không cho gia súc phá và phòng chống cháy rừng: Duy tu các đường băng cản lửa. 

Chăm sóc năm thứ 4: Chăm sóc 1 năm 1 lần vào các thời điểm đầu mùa mưa. Phát dọn dây leo, cỏ dại, cây bụi chèn ép cây trồng. Bảo vệ kết hợp chăm sóc cây tái sinh mục đích. Bảo vệ không cho gia súc phá và phòng chống cháy rừng: Duy tu các đường băng cản lửa. Trong phương thức trồng làm cây phù trợ đối với cây trám trắng, thì tỉa cành hoặc điều chỉnh mật độ sớm để không ảnh hưởng đến nhu cầu ánh sáng của cây trồng chính.

Nghiệm thu Rừng Tràm 

Mục đích nghiệm thu ngay sau khi trồng rừng: Để đánh giá loài cây trồng với khuyến cáo của điều tra lập địa. Đánh giá diện tích rừng trồng so với diện tích thiết kế. Đánh giá chất lượng cây con đem trồng theo tiêu chuẩn của dự án. Trường hợp không đúng, các chủ vườn ươm chịu trách nhiệm. Đánh giá kỹ thuật kỹ thuật phát băng, cuốc hố, trồng cây. Trường hợp thi công không đúng quy trình dẫn đến cây con bị chết, các chủ rừng phải chịu trách nhiệm.

Hướng dẫn chăm sóc Rừng Tràm Bông Vàng, Chăm sóc Rừng Tràm, biện pháp phòng chống cháy rừng, Tràm Bông Vàng, Rừng Tràm Bông Vàng
Nghiệm thu Rừng Tràm 

Nghiệm thu chăm sóc rừng hàng năm theo định kì: Để đánh giá việc thực hiện chăm sóc rừng mới trồng theo thời điểm, kỹ thuật và diện tích.·Quá trình bón phân với chủng loại, thời điểm bón, liều lượng và kỹ thuật bón phân như thế đã hợp lí chưa. Tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn về sinh trưởng hiện có, các biện pháp phòng chống cháy rừng, bảo vệ gia súc và người phá hoại.

Leave a Reply