CUNG CẤP CÂY ĐIỀU GIỐNG CHO KHÁCH HÀNG Ở BÌNH DƯƠNG | CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP

CUNG CẤP CÂY ĐIỀU GIỐNG CHO KHÁCH HÀNG Ở BÌNH DƯƠNG

Cây Xanh Gia Nguyễn có đơn hàng cung cấp Cây Điều Giống cho khách hàng ở Bình Dương.

Vào mùa mưa, cây trồng rất dễ sống, sinh trưởng mạnh. Vì vậy, trong thời gian gần đây Cây Xanh Gia Nguyễn có rất nhiều đơn hàng mua cây giống. Những khách hàng này chủ yếu là ở Bình Phước, Bình Dương.

cây điều giống
Cung cấp Cây Điều Giống cho khách hàng

Hợp đồng gần đây là với anh Tuấn Anh ở địa chỉ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Trong đơn hàng, công ty Cây Xanh Gia Nguyễn sẽ cung cấp và vận chuyển 300 cây Điều giống đến nhà anh Tuấn Anh.

Đây là giống Điều Thái AB 05-08 cho trái thơm hơn và năng suất cao hơn giống Điều thường. Cây Điều ở Bình Phước, Bình Dương giúp người dân cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu. Hạt Điều cho giá trị kinh tế cao, được xuất khẩu ở nhiều nước trên thế giới.

cung cấp điều giống thái
Vận chuyển Cây Điều Giống cho khách hàng

Sau khi hợp đồng được ký kết, công ty Cây Xanh Gia Nguyễn đã cho nhân công bốc cây vào lúc thời tiết tốt nhất, đảm bảo khi vận chuyển cây không xảy ra tình trạng gãy nhánh. Cây Xanh Gia Nguyễn mong muốn được hợp tác với tất cả các khách hàng trên cả nước.

>>> HÌNH ẢNH CUNG CẤP CÂY ĐIỀU GIỐNG CHO KHÁCH HÀNG Ở BÌNH DƯƠNG

Leave a Reply