CÔNG TY GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY KEO LAI CHO CÔNG TY CAO SU ĐỒNG PHÚ | CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP

CÔNG TY GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY KEO LAI CHO CÔNG TY CAO SU ĐỒNG PHÚ

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn vừa cung cấp hợp đồng 22.000 cây Keo Lai BV 32 cho Công ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình  Phước. Đây là hợp đồng cung cấp tiếp theo cho đối tác quen của công ty Gia Nguyễn.

Cây keo lai, Công ty Gia Nguyễn, Cây sưa đỏ, Cây gáo vàng, Cây keo tai tượng
Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp Cây Keo Lai cho Công ty Cao Su Đồng Phú.

Vì sao các đơn vị lại chuyển đổi cây trồng

Công ty cổ phần Cao Su Đồng Phú vốn là khách hàng quen của Công ty Cây xanh Gia Nguyễn. Trước đây, bên Gia Nguyễn đã cung cấp cho Công ty này nhiều đơn hàng về Cây Sưa Đỏ, Cây Gáo Vàng  ..

Công ty Sao Su Đồng Phú mua nhiều loại cây giống như vậy là trông kế hoạch chuyển đổi cây trồng. Thời gian gần đây, giá mũ cao su giảm mạnh. Việc duy trì cây cao su lấy mũ có khi đưa chi phí lỗ cho các doanh nghiệp, chủ đất. Vì thế, các đơn vị chọn kinh doanh Cây Công NghiệpCao Su đang điêu đứng.

Cây keo lai, Công ty Gia Nguyễn, Cây sưa đỏ, Cây gáo vàng, Cây keo tai tượng
Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn vận chuyển cây lên xe

Các đơn vị này đành phải chuyển sang Cây Công Nghiệp khác. Nhưng ở Bình Phước chỉ phù hợp cho trồng Tiêu và Cây Điều. Nhưng Cây Điều được người dân trồng đại trà. Và nguy cơ mất giá điều như mọi khi là rất lớn. Lúc đó, người dân lại khốn khổ chuyển đổi nữa.

Và, lúc này, nhiều công ty kinh doanh và chủ vườn chọn chuyển đổi, phân tán ra các cây lâm nghiệp. Và Công ty cổ phần Cao Su Đồng Phú đã thay các cây lấy gỗ như: Cây Sưa Đỏ, Cây Hoàng Nam, Cây Thiên Ngân…. Nhưng lần này, Công ty cổ phần Cao Su Đồng Phú đã quyết định thay một phần đất trồng Cao Su cho 22.000 Cây Keo Lai BV 32.

Giá trị khi trồng Cây Keo Lai

Cây Keo Lai BV 32 vốn là giống lai từ Cây Keo Tai Tượng với Cây Tràm Bông Vàng. Keo Tai Tượngcây lấy gỗ nhanh. Vì cây keo này sinh trưởng nhanh. Chỉ 5- 6 năm có thể cho thu hoạch gỗ. Nếu cây trồng thu hoạch làm bột giấy, có thể khai thác từ năm thứ 4 sau khi trồng. Hơn nữa, Cây Keo Tai Tượng không kén đất. Bất cứ đất đồi, đất rẫy, đất cát ít màu mỡ, ít nước thì cây keo tai tượng này cũng sống và sinh trưởng được.

Còn Cây Tràm Bông Vàng vốn là cây cùng họ với Keo Tai Tượng. Nhưng cây tràm này lại sinh sống ở vùng đồng bằng ven biển. Cây Tràm Bông Vàng phải 9 – 10 năm mới cho cho thu hoạch.

Cây keo lai, Công ty Gia Nguyễn, Cây sưa đỏ, Cây gáo vàng, Cây keo tai tượng
Giá trị khi trồng Cây Keo Lai

Sự lai giống giữa Cây Keo và Cây Tràm Bông Vàng tạo nên giống Cây Keo Lai có sự tối ưu hơn. Cây Keo Lai không kén đất. Cây này cũng có sự sinh trưởng tương đối nhanh, chỉ 6 – 7 năm là cho thu hoạch. Hơn nữa, gỗ Cây Keo Lai lại chắc và bền gần như gỗ của Cây Tràm Bông Vàng. Như thế, Cây Keo vừa có giá trị kinh tế, vừa có giá trị về thời gian.

Lần trồng này, chỉ 6 – 7 năm sau, Công ty cổ phần Cao Su Đồng Phú sẽ được thu hoạch gỗ. Và càng ngày giá gỗ nguyên liệu càng tăng lên. Vì thế, đây được xem là lựa chọn chuyển đổi thông minh của Công ty Cao Su Đồng Phú.

>>> HÌNH ẢNH CÔNG TY GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY KEO LAI CHO CÔNG TY CAO SU ĐỒNG PHÚ

Leave a Reply