CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY ĐIỀU CHO KHÁCH HÀNG BÌNH PHƯỚC | CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY ĐIỀU CHO KHÁCH HÀNG BÌNH PHƯỚC

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây Điều cho khách hàng ở Bình Phước.

Tiếp tục là đơn hàng cung cấp cây Điều giống của công ty Cây Xanh Gia Nguyễn. Trong mùa mưa vừa qua, Cây Xanh Gia Nguyễn có rất nhiều hợp đồng cung cấp cây Điều giống cho khách hàng ở tỉnh Bình Phước.

Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây Điều cho khách hàng.

Mới đây, Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp 120 Cây Điều cho anh Thành ở Đồng Phú, Bình Phước. Ngay khi thỏa thuận xong hợp đồng, công ty Cây Xanh Gia Nguyễn cho người bốc và vận chuyển cây Điều giống đến nhà khách hàng. Công việc được hoàn thành đúng thời gian để khách hàng thuận tiện trong việc trồng cây.

Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây Điều cho khách hàng.

Đây là loại cây công nghiệp dài ngày. Cây Điều ở Bình Phước cung cấp mỗi năm hơn 100.000 tấn nguyên liệu hạt điều thô và góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến hạt điều nhân, tinh dầu vỏ hạt điều xuất khẩu phát triển.

Thời gian qua, diện tích cây điều của tỉnh ngày càng giảm mạnh. Nguyên nhân chính là do nông dân trồng điều chỉ canh tác tự phát, thiếu kiến thức khoa học, thiếu sự hướng dẫn của các nhà khoa học, các hội đoàn thể. Hiện nay, nhà nước đã có kế hoạch, giải pháp hữu hiệu thì mới giúp cây điều Bình Phước phát triển bền vững.

>>> HÌNH ẢNH CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY ĐIỀU CHO KHÁCH HÀNG BÌNH PHƯỚC

Leave a Reply