CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP 1000 CÂY LÁT HOA CHO TRẠI HEO Ở BÌNH PHƯỚC | CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP 1000 CÂY LÁT HOA CHO TRẠI HEO Ở BÌNH PHƯỚC

Mô hình phát triển kinh tế kết hợp chăn nuôi heo với trồng rừng đã trở lên phổ biến ở nhiều tỉnh thành. Trong số đó, trang trại heo ở Lộc Ninh, Bình Phước là một ví dụ điển hình. Trai trại này vừa đặt mua của Gia Nguyễn 1000 Cây Lát Hoa Giống để trồng trong trang trại.

Gia Nguyễn, Cây Lát Hoa giống, Cây Lát Hoa, Cây Giáng Hương, Cây Lâm Nghiệp
Cung cấp cây giống cho trại heo ở Bình Phước

Trang trại heo đặt mua 1000 Cây Lát Hoa, 100 Cây Giáng Hương

Trang trại heo ở Lộc Ninh, Bình Phước mỗi năm cung cấp cho thị trường hàng trăm con heo thịt, lượng phân hữu cơ dồi dào sẽ làm phân bón để trồng Cây Lâm Nghiệp.

Ngoài những cây trồng hiện tại, trại heo đã quyết định trồng thêm 1000 Cây Lát Hoa, 100 Cây Giáng Hương xung quanh trang trại. Trong tương lai, những cây trồng này vừa là Cây Bóng Mát, vừa là Cây Lâm Nghiệp cho gỗ với giá trị kinh tế cao.

Gia Nguyễn, Cây Lát Hoa giống, Cây Lát Hoa, Cây Giáng Hương, Cây Lâm Nghiệp
Trang trại heo đặt mua 1000 Cây Lát Hoa, 100 Cây Giáng Hương

Cây Lát Hoa và Cây Giáng Hương đều là những loại cây gỗ lâu năm, có thân thẳng, khi trưởng thành có thể cao 30 m, đường kính thân lên tới cả 100 cm. Hiện nay, Cây Lát Hoa, Cây Giáng Hương được trồng nhiều cho các mục đích khác nhau: trồng rừng kinh tế, làm đai phòng hộ che chắn cho các trang trại Cây Ăn Quả: Chuối, Ổi, Cam Chanh, trang trại chăn nuôi… Đặc biệt, người trồng có thể tận dụng khả năng tỏa bóng và ngoại hình tán lá đẹp để thiết kế trồng làm cây tôn tạo cảnh quan, cây xanh đô thị.

Mô hình kết hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao cho trang trại

Gia Nguyễn, Cây Lát Hoa giống, Cây Lát Hoa, Cây Giáng Hương, Cây Lâm Nghiệp
Mô hình kết hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao cho trang trại

Mô hình chăn nuôi heo kết hợp với trồng Cây Gỗ Lát Hoa, Cây Gỗ Giáng Hương được nhiều chủ trang trại ứng dụng. Bởi mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao, tận dụng được nguồn phân hữu cơ để bón cho cây, đồng thời cây cho bóng mát che nắng gió vật nuôi. Lợi ích lâu dài là sau vài năm, người trồng cây có thể khai thác các sản phẩm từ những loại cây này như cành cây làm củi, thân cây lấy gỗ.

>>>HÌNH ẢNH CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP 1000 CÂY LÁT HOA CHO TRẠI HEO Ở BÌNH PHƯỚC

Leave a Reply