CÂY XANH GIA NGUYỄN CÓ ĐƠN HÀNG ONLINE CUNG CẤP CÂY GIỐNG CHO ANH NGUYỄN HÙNG TÂN | CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP

CÂY XANH GIA NGUYỄN CÓ ĐƠN HÀNG ONLINE CUNG CẤP CÂY GIỐNG CHO ANH NGUYỄN HÙNG TÂN

Cây Xanh Gia Nguyễn ký hợp đồng Online cung cấp cây giống cho khách hàng ở Bình Phước.

Hợp đồng Online lần này với đối tác là ông Nguyễn Hùng Tân ở địa chỉ huyện Bù Gia Mập, Bình Phước. Trong đơn hàng, công ty Cây Xanh Gia Nguyễn chịu trách nhiệm cung cấp và vận chuyển 250 cây Giá Tỵ, 50 cây Sao Đen, 50 cây Sưa Đỏ, 4 cây Sầu Riêng tới nhà ông Tân.

cay-gia-ty
Cung cấp cây Giá Tỵ cho khách hàng

Đây là hợp đồng mà khách hàng mua qua hệ thống Online. Con trai của ông Tân sau khi xem trên Internet đã tìm hiểu và thấy hoạt động của Cây Xanh Gia Nguyễn nên yên tâm. Vì vậy, đã giới thiệu cho ông đến vườn ươm Cây Xanh Gia Nguyễn để xem.

Sau khi xem, thấy cây giống có chất lượng tốt, hai bên thống nhất về giá nên đã quyết định mua cây. Trong hợp đồng Cây Xanh Gia Nguyễn vừa cung cấp cây lâm nghiệp với số lượng lớn, vừa cung cấp cây ăn trái.

cung-cap-cay-gia-ty

Đây là Hợp Đồng Online cung cấp cây giống với số lượng nhiều và đa dạng. Để thể hiện trách nhiệm và uy tín của mình, Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn đã cho nhân công tiến hành bốc và vận chuyển cây trong thời gian thuận lợi. Đảm bảo cây giống sống và sinh trưởng tốt nhất.

Cây Xanh Gia Nguyễn rất vui và tin rằng thương hiệu sẽ ngày càng được biết rộng khắp trên cả nước.

>>> HÌNH ẢNH CÂY XANH GIA NGUYỄN CÓ ĐƠN HÀNG ONLINE CUNG CẤP CÂY GIỐNG CHO ANH NGUYỄN HÙNG TÂN

Leave a Reply